Ceny naszych usług są każdorazowo uzgadniane z klientami w drodze negocjacji. Czynnikami wpływającymi na wysokość ceny jest ilość dokumentów, wielkość zatrudnienia oraz specyfika działalności firmy oraz jej możliwości finansowe. 

Orientacyjne ceny niektórych naszych usług - opłaty netto w zależności od średniej ilości dokumentów w miesiącu.

Księgi rachunkowe

Do 20 dokumentów*
400 zł
21 - 40 dokumentów*
500 zł
41 - 60 dokumentów*
600 zł
61 - 80 dokumentów*
700 zł
81 - 100 dokumentów*
800 zł
101 - 120 dokumentów*
900 zł
121 - 140 dokumentów*
1400 zł
Powyżej 140 dokumentów*
indywidualnie

*Dokumentem księgowym w rozumieniu niniejszej oferty jest jedna faktura zakupu, jedna faktura sprzedaży.

Cena ulega zmianie jeżeli średnia liczba dokumentów w trzech kolejnych miesiącach (kwartał kalendarzowy) jest wyższa bądź niższa od liczby dokumentów z dotychczasowego przedziału.

Książka przychodów i rozchodów

Do 20 dokumentów*
100 zł
21 - 40 dokumentów*
200 zł
41 - 60 dokumentów*
300 zł
61 - 80 dokumentów*
400 zł
81 - 100 dokumentów*
500 zł
101 - 120 dokumentów*
600 zł
powyżej 120 dokumentów*
indywidualni

* Dokumentem księgowym w rozumieniu niniejszej oferty jest jedna faktura zakupu lub jedna faktura sprzedaży.

Cena ulega zmianie jeżeli średnia liczba dokumentów w trzech kolejnych miesiącach (kwartał kalendarzowy) jest wyższa bądź niższa od liczby dokumentów z dotychczasowego przedziału.
Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa

  • Opłata za jednego pracownika - 20,00 zł.
  • Sporządzanie wniosków kredytowych już od 200 zł.
  • Od naszych klientów nie pobieramy dodatkowych opłat za konsultacje oraz za załatwianie spraw w Urzędach Skarbowych i ZUS-ie.
  • Na życzenie klienta odbieramy dokumenty w siedzibie klienta, także bez dodatkowych opłat.