Ceny naszych usług są każdorazowo uzgadniane z klientami w drodze negocjacji. Czynnikami wpływającymi na wysokość ceny jest ilość dokumentów, wielkość zatrudnienia oraz specyfika działalności firmy oraz jej możliwości finansowe. 

Orientacyjne ceny niektórych naszych usług - opłaty netto w zależności od średniej ilości dokumentów w miesiącu.

Księgi rachunkowe

Do 30 dokumentów*
200 zł
31 - 60 dokumentów*
400 zł
61 - 90 dokumentów*
600 zł
91 - 120 dokumentów*
800 zł
121 - 150 dokumentów*
1000 zł
151 - 180 dokumentów*
1200 zł
181 - 200 dokumentów*
1400 zł
Powyżej 200 dokumentów*
indywidualnie

*Dokumentem księgowym w rozumieniu niniejszej oferty jest jedna faktura zakupu, jedna faktura sprzedaży.

Cena ulega zmianie jeżeli średnia liczba dokumentów w trzech kolejnych miesiącach (kwartał kalendarzowy) jest wyższa bądź niższa od liczby dokumentów z dotychczasowego przedziału.

Książka przychodów i rozchodów

Do 30 dokumentów*
50 zł
31 - 60 dokumentów*
100 zł
91 - 120 dokumentów*
150 zł
121 - 150 dokumentów*
200 zł
151 - 180 dokumentów*
300 zł
181 - 210 dokumentów*
500 zł
powyżej 210 dokumentów*
indywidualni

* Dokumentem księgowym w rozumieniu niniejszej oferty jest jedna faktura zakupu lub jedna faktura sprzedaży.

Cena ulega zmianie jeżeli średnia liczba dokumentów w trzech kolejnych miesiącach (kwartał kalendarzowy) jest wyższa bądź niższa od liczby dokumentów z dotychczasowego przedziału.
Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa

  • Opłata za jednego pracownika - 15,00 zł.
  • Sporządzanie wniosków kredytowych już od 200 zł.
  • Od naszych klientów nie pobieramy dodatkowych opłat za konsultacje oraz za załatwianie spraw w Urzędach Skarbowych i ZUS-ie.
  • Na życzenie klienta odbieramy dokumenty w siedzibie klienta, także bez dodatkowych opłat.